MENU

Welkom op deze website van de regiobijeenkomsten Horizontaal Toezicht Zorg. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) organiseren regelmatig bijeenkomsten in de regio. In juni en juli 2019 zijn weer drie bijeenkomsten gepland.

Het doel van deze bijeenkomsten is ervaringen over Horizontaal Toezicht delen en de ontwikkelde producten toelichten en vertalen naar zo praktisch mogelijke handvaten om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Er zal veel ruimte zijn voor interactie en het stellen van vragen. 

Doelgroep
De doelgroep van de bijeenkomst zijn professionals van zorgverzekeraars (zoals projectmanagers, programmamanagers, reviewleiders en controlepecialisten) en professionals van ziekenhuizen & UMC’s (zoals medewerkers van de afdelingen Zorgcontrol, Zorgadministratie, Planning & Control en Projectmanagers, Programmamanagers en interne Accountants/Auditors). Deze bijeenkomsten zijn primair bedoeld voor de leden van NVZ, ZN en NFU.

Voor deze bijeenkomsten mogen ook GGZ-zorgaanbieders zich inschrijven. Er zal wel een toelatingsbeleid worden gevoerd om de verhouding tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders in balans te laten zijn. 

Wanneer
Geïnteresseerden vanuit de hierboven genoemde doelgroep kunnen zich inschrijven voor één van de volgende bijeenkomsten:

  • Maandag 17 juni 2019, 9.30 – 12.30 uur, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's Hertogenbosch
  • Dinsdag 25 juni 2019, 9.30 - 12.30 uur, Zilveren Kruis, Zwolle
  • Donderdag 4 juli 2019, 9;30 - 12.30 uur, LUMC, Leiden

Implementatiebijeenkomst HT-Tooling

Aansluitend aan deze regiobijeenkomsten zullen er implementatiebijeenkomsten zijn voor de landelijk HT-Tooling. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor ziekenhuizen en UMC's. Bij de aanmelding voor de regiobijeenkomst kan apart aangegeven worden of ook deelgenomen wordt aan deze bijeenkomst. De implementatiebijeenkomst is van 13.30 - 16.00 uur.. 

Meld u hier aan voor een regiobijeenkomst (en eventueel voor een implementatiebijeenkomst).

 

PROGRAMMA

Elke regiobijeenkomst bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • Het delen van praktijkervaringen door een zorgverzekeraar en ziekenhuis
  • Workshop 'beheersmaatregelen en assurance'
  • Workshop 'ITGC's'
  • Toelichting op de landelijke HT-Tooling
  • Hoe ziet een standaard HT-jaar eruit?
  • Veel ruimte voor vragen, discussie en onderlinge kennisdeling

Datum

Tijd

Locatie

 Maandag 17 juni 2019  9.30 – 12.30 uur Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's Hertogenbosch
 Dinsdag 25 juni 2019  9.30 – 12.30 uur Zilveren Kruis, Zwolle
 Donderdag 4 juli 2019  9.30 – 12.30 uur LUMC, Leiden

 

LOCATIES

De regiobijeenkomst worden op onderstaande locaties gehouden.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's-Hertogenbosch

Zilveren Kruis
Burgemeester Roelenweg 13
8021 EV Zwolle

LUMC
Albinusdreef 2 
2333 ZA Leiden

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Leids Universitair Medisch Centrum

VRAGEN?

In onderstaand formulier kunt u uw vragen stellen met betrekking tot de regiobijeenkomsten. Ook kunt u gespreksonderwerpen aandragen die u graag tijdens de bijeenkomst aan bod zou willen laten komen. Heeft u algemene vragen voor Horizontaal Toezicht Zorg klik dan hierUw reactie is verzonden.
Fout opgetreden

Vul uw gegevens in.


Verzenden

AANMELDEN

Bij elke regiobijeenkomst zijn een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van aanmelden. Let op: dit is nog geen bevestiging van deelname.

Een week voor de bijeenkomst worden bevestigingen van deelname (of de afwijzingen) worden verstuurd.

Let op: per emailadres kunt u maar 1 persoon aanmelden. Gebruik dus voor elke aanmelding een eigen emailadres. 

U kunt zich alleen nog inschrijven voor de bijeenkomst op 4 juli in Leiden. Onderstaande inschrijving is dus automatisch een inschrijving voor 4 juli in het LUMC.